Ιατρική Κάλυψη Επιχειρήσεων

Η υπηρεσία Ιατρική Κάλυψη Επιχειρήσεων απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα που επιθυμεί να καλύπτει άμεσα ιατρικά περιστατικά που τυχόν συμβούν σε εργαζόμενους ή φιλοξενούμενούς της.