Συνεργαστείτε μαζί μας

    Η HELLASCARE ενδιαφέρεται για συνεργασία με ειδικευμένους ιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκόμους, οικιακές βοηθούς προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό της.

    Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς οι συνεργάτες μας να διακατέχονται από όρεξη για δουλειά, σεβασμό για τον ασθενή και τις προσωπικές του ανάγκες, αλλά και από μια διαρκή επιθυμία εξέλιξής τους.

    Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@hellascare.gr