ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ​

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών “Κατ’ Οίκον Νοσηλείας” η HELLASCARE διαθέτει άδεια Φαρμακείου και αναλαμβάνει την μεταφορά φαρμάκου, από το Φαρμακείο προς οποιοδήποτε σημείο υποδείξει ο ασθενής, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς.

  • Δυνατότητα μεταφοράς φαρμάκων τόσο ψυχρής αλυσίδας (Cold Chain 2ο – 8ο C) αλλά και θερμοκρασίας περιβάλλοντος (ambient 15ο– 25ο C), ανεξαρτήτως των εξωτερικών θερμοκρασιών
  • Λαμβάνονται υπόψη όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη φαρμακευτική εταιρεία, ώστε ο ασθενής που θα μας εμπιστευθεί να έχει εγκαίρως και με ασφάλεια το φάρμακο του