ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Στο πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας και της ολοκληρωμένης φροντίδας του ασθενούς, η HELLASCARE παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχολογικές του ανάγκες.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες, γονείς αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, στον χώρο σας, εντός του λεκανοπεδίου Αττικής ή σε όλη την Ελλάδα online με βιντεοκλήση, μέσω Internet.

Με βασικό στόχο την ψυχολογική στήριξη των ενδιαφερομένων, εξειδικευμένοι και έμπειροι ψυχολόγοι μπορούν να βοηθήσουν υποστηρικτικά και συμβουλευτικά, προσφέροντας κατά περίπτωση ψυχοσυναισθηματική στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική, ή βραχείες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, στην βάση των ατομικών αναγκών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

 • Ψυχολογική στήριξη ατόμων που έχουν βιώσει απώλεια προσώπου
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη ασθενών – παιδιών και ενηλίκων
 • Ψυχοσυναισθηματική φροντίδα των μελών της οικογένειας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών/εφήβων
 • Διαχείριση έντονων συναισθημάτων, δυσκολιών και διαπροσωπικών προβλημάτων
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Καθοδήγηση για στήριξη στο παιδί όσον αφορά στην κοινωνική και μαθησιακή προσαρμογή
 • Διαχείριση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών του παιδιού
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχολογική στήριξη για COVID-19
 • Ψυχολογική στήριξη για δίαιτα
 • Online συνεδρίες ψυχοσυναισθηματικής στήριξης και συμβουλευτικής